OFERTA

 • windykacja przedsądowa
 • windykacja sądowa i komornicza
 • windykacja należności po bezskutecznej egzekucji komorniczej
 • windykacja roszczeń przedawnionych
 • sprawdzanie wiarygodności kontrahenta
 • monitoring płatności
 • usługa pieczęci prewencyjnej
 • doradztwo prawne
 • redagowanie umów cywilno-prawnych i pism procesowych
 • szkolenia w zakresie windykacji należności
 • pełna obsługa prawna (sprawdzanie wiarygodności kontrahenta, monitoring płatności, usługa pieczęci prewencyjnej, windykacja należności na każdym etapie postępowania, doradztwo i obsługa prawna)